Meldepliktig handel - opsjonsinnløsning

Orkla innløste 23. mai 2005 7.300 opsjoner i Orkla-aksjer under sitt opsjonsprogram for ledere til kurs NOK 130. Samlet utstedte opsjoner etter innløsning er 1.685.477.

I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat på 450.000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til 430.500 syntetiske opsjoner i gjenværende del av kontantbonusordningen.
 
Videre eier Orkla 6.279.413 egne aksjer. General­forsamlingens vedtak om å amortisere 4.016.071 aksjer ventes effektuert i august d.å.  Når denne er gjennomført, vil Orklas beholdning av egne aksjer være 2.263.342.