Meldepliktig handel - opsjonsprogram

27.03.2006: Som en del av kompensasjon til konsernledelsen, har Orkla utstedt til sammen 205 000 opsjoner under sitt opsjonsprogram til ledere

Se vedlegg