Meldepliktig handel - opsjonstildeling

Som en del av sin ansettelsesavtale har Konsernsjef Finn Jebsen i dag fått 75.000 opsjoner til kurs 216,15, første utøvelse er dagen etter offentliggjøring av Orklas resultat for 2006 (februar 2007), siste utøvelse er 15.12.09.

Orklas beholdning av egne aksjer er 7.681.854.  Samlet utstedte opsjoner er 2.157.171. I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontant­avregnet derivat på 450.000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til gjenværende del av kontantbonusordningen.
 
 
Posisjon etter tildeling:
Opsjoner mottatt
Ny beholdning av opsjoner
Beholdning av kontantbonus
Beholdning aksjer
Finn Jebsen
75 000
225 000
175 000
213,576