Meldepliktig handel Orkla ASA / Elkem ASA

09.03.2005: Orkla ASA og Elkem ASA har den 8. mars 2005 gjennomført følgende transaksjoner:

Nærstående selskap, Elkem ASA, har solgt og Orkla ASA har kjøpt 32.377 aksjer i Orkla ASA til kurs 226,57.   Aksjene som Elkem ASA har eid siden før 10. januar 2005, utgjorde Elkem ASAs samlede beholdning av Orkla-aksjer.
 
Siden overføringen skjer innad i Orkla-konsernet medfører den ingen endring i Orklas (inklusive datterselskapers) beholdning av egne aksjer som fortsatt utgjør 6.362.677 aksjer.
 
Samlet utstedte opsjoner i Orkla ASA er 1.777.075. I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat på 450.000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til 448.500 syntetiske opsjoner i gjenværende del av kontantbonusordningen.