Meldepliktig handel - overføring av aksjer til ansatte

I henhold til børsmelding datert 13.02.2006 om tilbud til Orklas ansatte om å kjøpe Orkla-aksjer, har Orkla i dag overført 321 810 Orkla-aksjer til egne ansatte.

Orklas beholdning av egne aksjer etter dette er 1 515 799 aksjer.
 
Samlet utstedte opsjoner i Orkla er 1 826 410.  I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat på 280 000 underliggende aksjer i sikrings­posisjonen knyttet til 259 500 syntetiske opsjoner i gjenværende del av kontantbonus­ordningen.