Meldepliktig handel - overføring egne aksjer til ansatte

15.12.2003: I henhold til børsmelding datert 17.11.2003 om tilbud til Orklas ansatte om å kjøpe Orkla-aksjer har Orkla i dag overført 201.100 Orkla-aksjer til egne ansatte.

Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 7.720.183 aksjer. Orkla har videre samlet utstedt 2.040.500 opsjoner.  I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat på 450.000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til gjenværende del av kontantbonusordningen.