Meldepliktig handel - Per A. Sørlie og Håkon Chr. Andersen

19.08.2005: Orkla innløste 18. august 2005 totalt 15.001 opsjoner i Orkla-aksjer under sitt opsjonsprogram for ledere, henholdsvis 11.668 til strikekurs NOK 130 og 3.333 til NOK 142.

Transaksjonene gjelder følgende primærinnsidere:
- Adm.dir. Per A. Sørlie, Borregaard, innløste 5.000 opsjoner til kurs NOK 130 og solgte samtidig 5.000 aksjer i markedet til kurs NOK 261,37.  Hans nye beholdning i Orkla er 7.300 aksjer og 12.500 opsjoner.

- Adm.dir. Håkon Chr. Andersen, Orkla Foods Russia and Ukraine, innløste 6.668 opsjoner til kurs NOK 130 og solgte samtidig 4.000 aksjer i markedet til kurs NOK 261,37.  Hans nye beholdning i Orkla er 14.302 aksjer og 4.000 opsjoner.
 
Samlet utstedte opsjoner etter dette er 1.548.541.  I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat på 450.000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til 448.500 syntetiske opsjoner i gjenværende del av kontantbonusordningen.
 
Videre eier Orkla 2.119.073 egne aksjer.