Meldepliktig handel - Per Arnfinn Solberg

Nærstående til styremedlem i Orkla ASA, Per Arnfinn Solberg, kjøpte den 24.11.2008, 400 aksjer i Orkla ASA til snittkurs 34,62. Etter dette er Solberg og nærståendes beholdning 5 874 aksjer i Orkla ASA.
 
Orkla ASA,
Oslo, 2. mars 2009
 
Referanse:
Rune Helland, SVP Orkla Investor Relations
Tel.: +47 22 54 44 11
 
Lars Røsæg, Orkla Investor Relations
Tel.: +47 22 54 44 26