Meldepliktig handel - Per Arnfinn Solberg

Nærstående til styremedlem i Orkla ASA, Per Arnfinn Solberg, kjøpte den 04.03.2009, 400 aksjer i Orkla ASA til snittkurs 39,07. Etter dette er Solberg og nærståendes beholdning 6 274 aksjer i Orkla ASA.
 
Orkla ASA,
Oslo, 4. mars 2009
 
Referanse:
Lars Røsæg, Orkla Investor Relations
Tel.: +47 22 54 44 26