Meldepliktig handel - Peter A. Ruzicka

Nærstående selskap av Peter A. Ruzicka, varamedlem i styret i Orkla ASA, har den 7. november 2007 kjøpt 200 000 aksjer i Orkla til snittkurs kr. 99,47.

Etter denne transaksjonen eier Peter A. Ruzicka og nærstående 300 000 aksjer i Orkla.
 
 
 
Referanse:
Siv Merethe S. Brekke, Orkla Investor Relations - Tel.: +47 930 56093