Meldepliktig handel - Peter Ruzicka

 
Nærstående av Peter Ruzicka, medlem av styret i Orkla ASA, har i dag kjøpt 100 000 aksjer i Orkla ASA til en snittkurs på 72,45 kroner.
 
Etter denne transaksjonen eier Peter Ruzicka og nærstående 400 000 aksjer i Orkla ASA.
 
 
Orkla ASA,
Oslo, 28. mai 2008
 
Referanse:
Rune Helland, Orkla Investor Relations,
Tel.: +47 2254 4455