Meldepliktig handel - Peter Ruzicka

Nærstående til styremedlem i Orkla ASA, Peter Ruzicka, kjøpte den 5. mars 2009, 5.250 aksjer i Orkla ASA til snittkurs 40,25. Etter dette er Peter Ruzicka og nærståendes beholdning 405.250 aksjer i Orkla ASA.
 
 
Orkla ASA, 5. mars 2009
 
Referanse:
Rune Helland, Orkla Investor Relations
Tel.: +47 22 54 44 11