Meldepliktig handel REC

Orkla har i dag den 29. september 2006, kjøpt 5.000.000 aksjer i Renewable Energy Corporation ASA (REC).

Aksjene er kjøpt til kurs kr. 89,00 per aksje. Etter dette eier Orkla, inkludert datterselskaper av Orkla, til sammen 135.935.300 aksjer i REC, hvilket representerer en eierandel på 27,5 %.
 
Bakgrunnen for meldingen er at Ole Enger og Roar Engeland (begge Konserndirektører i Orkla) er styremedlemmer i REC.

 
 
Referanse:
Rune Helland, Orkla Investor Relations, Tel.: +47 2254 4411