Meldepliktig handel REC

19.06.2006: Orkla har i dag den 19. juni 2006, kjøpt 5.000.000 aksjer i Renewable Energy Corporation ASA (REC). Aksjene er kjøpt til kurs kr. 81,67 per aksje. Etter dette eier Orkla, inkludert datterselskaper av Orkla, til sammen 130.915.300 aksjer i REC, hvilket representerer en eierandel på 26,5 %. Bakgrunnen for meldingen er at Ole Enger og Roar Engeland (begge Konserndirektører i Orkla) er styremedlemmer i REC.
 
 
Ref.:
Siv Merethe Skorpen, Investor Relations, Tel: +472254 4455
Ole Kristian Lunde, informasjonsdirektør, Tel: +47 2254 4431