Meldepliktig handel REC

02.06.2006: Orkla har den 2. juni 2006 kjøpt 10.000.000 aksjer i Renewable Energy Corporation ASA (REC). Aksjene er kjøpt til kurs kr. 89,50 per aksje.

Orkla har den 2. juni 2006 kjøpt 10.000.000 aksjer i Renewable Energy Corporation ASA (REC). Aksjene er kjøpt til kurs kr. 89,50 per aksje. Etter dette eier Orkla, inkludert datterselskaper av Orkla, til sammen 125.915.300 aksjer i REC, hvilket representerer en eierandel på 25,48%. Bakgrunnen for meldingen er at Ole Enger og Roar Engeland er styremedlemmer i REC.