Meldepliktig handel REC

Orkla har den 27. mars 2007, solgt 1 194 335 aksjer i Renewable Energy Corporation ASA (REC).

Aksjene ble solgt til kurs kr.140,33 per aksje.
 
Orklas beholdning etter denne transaksjonen er 196 425 000 aksjer tilsvarende 39,75 % av kapitalen i REC.
 
Begrunnelsen for dette salget er at Orkla vil ha en viss margin mot tilbudsgrensen på 40 %.
 
Bakgrunnen for denne meldingen er at Ole Enger og Roar Engeland (begge Konserndirektører i Orkla) er styremedlemmer i REC.
 
 
 
Referanse:
Rune Helland, Orkla Investor Relations - Tel.: +47 2254 4411
Siv M. Skorpen Brekke, Orkla Investor Relations - Tel.: +47 2254 4455