Meldepliktig handel - redusert sikring av kontantbonus

24.03.2006: Det vises til tidligere børsmeldinger angående Orklas derivatposisjon knyttet til sikring av konsernets aksjekursbaserte kontantbonusordning, senest 28. februar 2006.

Orkla har den 23. mars 2006 redusert sikringsposisjonen i finansielt, kontantavregnet derivat knyttet til Orkla-aksjens kursutvikling tilsvarende 70.000 underliggende aksjer. Transaksjonen er avregnet til kurs kr 323,70.
 
Etter denne transaksjonen har Orkla en sikringsposisjon på 280.000 underliggende aksjer knyttet til sikring av 267.500 syntetiske opsjoner i gjenværende del av kontantbonus­ordningen.
 
I tillegg har Orkla 1.621.410 utstedte opsjoner.
Videre eier Orkla 1.837.609 egne aksjer.