Meldepliktig handel - redusert sikring av opsjonsprogram

Det vises til tidligere børsmeldinger angående Orklas derivatposisjon knyttet til sikring av konsernets aksjekursbaserte opsjonsprogrammer.
 
Orkla har den 12. januar 2009 redusert sikringsposisjonen i finansielt, kontantavregnet derivat knyttet til Orkla-aksjens kursutvikling, tilsvarende 500 000 underliggende aksjer, til 900 000 underliggende aksjer. Transaksjonen er avregnet til kurs kr 46,08.
 
Orkla har 10 277 000 utstedte opsjoner i tillegg til den gjenværende delen av kontantbonusordningen på 459 000 syntetiske opsjoner.
 
Orkla eier 11 917 004 egne aksjer.
 
Orkla ASA
Oslo, 13. januar 2009
 
Referanse:
Lars Røsæg, Orkla Investor Relations.
Tel.: +47 2254 4426