Meldepliktig handel - redusert sikring av opsjonsprogram

Det vises til tidligere børsmeldinger angående Orklas derivatposisjon knyttet til sikring av
konsernets aksjekursbaserte opsjonsprogrammer.
 Orkla har den 12. mars 2009 redusert sikringsposisjonen i finansielt, kontantavregnet
derivat knyttet til Orkla-aksjens kursutvikling, tilsvarende 300 000 underliggende aksjer, til 600 000
underliggende aksjer. Transaksjonen er avregnet til kurs kr 43,77.
 Orkla har 10 277 000 utstedte opsjoner i tillegg til den gjenværende delen av kontantbonus­ordningen
på 134 000 syntetiske opsjoner.
 
Orkla eier 11 917 004 egne aksjer.
 
Orkla ASA
Oslo, 13. januar 2009
 
Referanse:
Rune Helland, Direktør Investor Relations, Orkla ASA.
Tel.: +47 2254 4411