Meldepliktig handel - Roar Engeland

31.08.2005: Orkla innløste 31. august 2005 totalt 16.666 opsjoner i Orkla-aksjer under sitt opsjonsprogram for ledere til strikekurs NOK 133.

Transaksjonen gjelder primærinnsider Roar Engeland, adm.dir. i Orkla ASA, som kjøpte netto 1.666 aksjer i Orkla den 30. august 2005, idet han solgte 15.000 av ovennevnte aksjer i markedet til kurs NOK 257,31.  Hans nye beholding i Orkla er 25.434 aksjer og 96.668 opsjoner samt 80.000 syntetiske opsjoner (kontantbonus).
 
Samlet utstedte opsjoner etter dette er 1.524.475.  I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat på 450.000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til 430.500 syntetiske opsjoner i gjenværende del av kontantbonusordningen.
 
Videre eier Orkla 2.095.007 egne aksjer