Meldepliktig handel - Roar Engeland

Roar Engeland, Konserndirektør i Orkla ASA, har den 18. november 2008 kjøpt 10 000 aksjer i Orkla ASA til snittkurs kroner 39,87 pr. aksje.
 
Etter denne transaksjonen eier Roar Engeland og nærstående 144 004 aksjer og 840 000 opsjoner i Orkla ASA.
 
Orkla ASA,
Oslo, 18. november 2008
 
Referanse:
Rune Helland, SVP Orkla Investor Relations,
Tel.: +47 2254 4411
 
Lars Røsæg, Orkla Investor Relations,
Tel: +47 2254 4426