Meldepliktig handel - rullering derivatposisjon

Orkla har den 28. juni 2004, i forbindelse med avslutning av en eksisterende kontrakt, inngått en ny tilsvarende kontrakt i finansielt kontantavregnet derivat knyttet til Orkla-aksjens kursutvikling med tilsvarende 170.000 underliggende aksjer. Transaksjonen er avregnet til kurs kr 174,49.
Transaksjonen endrer ikke eksponeringen i finansielt kontantavregnet derivat knyttet til Orklas aksjekurs.

Det vises til tidligere børsmeldinger angående Orklas derivatposisjon knyttet til sikring av konsernets aksjekursbaserte kontantbonusordning, senest 7. juni 2004.
 
Etter denne transaksjonen har Orkla en sikringsposisjon på 450.000 underliggende aksjer knyttet til kontantbonusordningen.  I tillegg har Orkla 1.916.440 utstedte opsjoner.
 
Videre eier Orkla 7.525.758 egne aksjer. Generalforsamlingens vedtak om å amortisere 1.607.151 aksjer ventes effektuert i august d.å. Når denne er gjennomført, vil Orklas beholdning av egne aksjer være 5.918.607.