Meldepliktig handel - rullering derivatposisjon

14.04.2005: Det vises til tidligere børsmeldinger angående Orklas derivatposisjon knyttet til sikring av konsernets aksjekursbaserte kontantbonusordning, senest 29. juni 2004.

Orkla har den 13. april 2005, i forbindelse med avslutning av en eksisterende kontrakt, inngått en ny tilsvarende kontrakt i finansielt kontantavregnet derivat knyttet til Orkla-aksjens kursutvikling med tilsvarende 180.000 underliggende aksjer. Transaksjonen er avregnet til kurs kr 238,54. Transaksjonen endrer ikke eksponeringen i finansielt kontantavregnet derivat knyttet til Orklas aksjekurs.
 
Etter denne transaksjonen har Orkla en sikringsposisjon på 450.000 underliggende aksjer knyttet til kontantbonusordningen.  I tillegg har Orkla 1.706.777 utstedte opsjoner. Videre eier Orkla 6.300.713 egne aksjer.