Meldepliktig handel - Scandinavian Property Development

Orkla asa har 3. juni 2008 kjøpt 2 201 907 aksjer i Scandinavian Property Development. Aksjene er kjøpt til kurs 24,00 kroner pr aksje.
 
Morten Grongstad, som er adm dir i Orkla Eiendom, er styremedlem i Scandinavian Property Development.
 
Etter denne transaksjonen eier Orkla asa 24 000 000 som utgjør 29,99%.
 
 
Orkla ASA
Oslo 4 juni 2008-06-04
 
Kontakt:
Rune Helland, Direktør Investor Relations, Tel: +47 22544411