Meldepliktig handel - Scandinavian Property Development

Orkla ASA har 18. september 2008 kjøpt 2 400 000 aksjer i Scandinavian Property Development. Aksjene er kjøpt til kurs 10,00 kroner pr aksje.
 
Morten Grongstad, som er adm. dir. i Orkla Eiendom, er styremedlem i Scandinavian Property Development.
 
Etter denne transaksjonen eier Orkla ASA 26 400 000 som utgjør 32,99 %.
 
Orkla ASA
Oslo, 19. september 2008
 
Kontakt:
Lars Røsæg, Investor Relations, Tel: +47 22544426