Meldepliktig handel - Solgt aksjer i Storebrand ASA

07.04.06: Orkla ASA har den 6. april 2006 solgt 5,5 millioner aksjer i Storebrand ASA til kurs 73,50 kroner, og eier etter dette 14 148 956 aksjer tilsvarende 5,5 % av Storebrands stemmeberettigede og utestående aksjekapital.

Bakgrunnen for meldingen er at Halvor Stenstadvold (tidligere administrerende direktør i Orkla, pensjonert fra mars 2006) er styremedlem i Storebrand.