Meldepliktig handel - Solgt aksjer i Storebrand ASA

29.09.05: Orkla ASA har den 28. september solgt 4 millioner aksjer i Storebrand ASA til kurs 63,50 kroner og eier etter dette 19.648.956 aksjer tilsvarende 7,06% av Storebrands stemmeberettigede og utestående aksjekapital. Bakgrunnen for meldingen er at Halvor Stenstadvold er styremedlem i Storebrand.