Meldepliktig handel - Solgt aksjer i Storebrand ASA

Orkla ASA har den 7. november 2006 solgt 12 498 000 aksjer i Storebrand ASA.

Etter denne transaksjonen eier Orkla 1 650 956 aksjer som tilsvarer 0,7 % av Storebrands stemmeberettigede og utestående aksjekapital.
 
 
 
Ref.:
Rune Helland, dir. Investor Relations, Tel: +47 22 54 44 11
Siv M. Skorpen Brekke, Investor Relations, Tel: +47 22 54 44 55