Meldepliktig handel - solgt aksjer i Storebrand

30.05.2005: Orkla ASA har den 27. mai solgt 4 millioner aksjer i Storebrand ASA til kurs 54,25 kroner og eier etter dette 23 648 956 aksjer tilsvarende 8,50 % av Storebrands stemmeberettigede og utestående aksjekapital.