Meldepliktig handel - Sørlie

Orkla innløste 22. mars 2005 8.300 opsjoner i Orkla-aksjer under sitt opsjonsprogram for ledere til strikekurs NOK 141.

Transaksjonene berører primærinnsider Per A. Sørlie, adm. dir. i Borregaard, som innløste 5.000 av disse opsjonene.

Sørlie kjøpte netto 1.700 aksjer idet han samtidig solgte 3.300 aksjer til kurs NOK 229,72.  Ny beholding er 17.500 opsjoner og 7.300 aksjer i Orkla ASA.
 
Orklas beholdning av egne aksjer etter innløsning er redusert til 6.318.045. Samlet utstedte opsjoner etter innløsning er 1.732.443.  I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat på 450.000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til 430.500 syntetiske opsjoner i gjenværende del av kontantbonusordningen.