Meldepliktig handel - Sørlie

Orkla innløste den 24. november 2004 totalt 20.000 opsjoner i Orkla-aksjer til strikekurs 135. Opsjonsutøver er adm.direktør i Borregaard, Per A. Sørlie.

Per A. Sørlie har samtidig solgt 20.000 aksjer til kurs 185,36. Sørlies beholdning etter transaksjonene er 22.500 opsjoner og 5.600 aksjer i Orkla ASA.

Samlet utstedte opsjoner etter innløsning er 1.827.013. I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat en sikringsposisjon på 450.000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til kontantbonusordningen.
 
Videre eier Orklas 6.754.679 egne aksjer.
 
Full and English version enclosed to www.newsweb.no and www.orkla.com