Meldepliktig handel - Sørlie

22.11.2005: Orkla innløste 21. november 5.000 opsjoner i Orkla-aksjer under sitt opsjonsprogram for ledere til kurs NOK 130.

Adm. direktør Per A. Sørlie, Borregaard, fikk innløst de nevnte opsjoner og solgte samtidig 5.000 aksjer i markedet til kurs NOK 247,16.  Hans nye beholdning I Orkla er 7.300 aksjer og 7.500 opsjoner.
 
Samlet utstedte opsjoner etter dette er 1.511.975.  I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat på 450.000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til 420.500 syntetiske opsjoner i gjenværende del av kontantbonusordningen.
 
Videre eier Orkla 2.066.674 egne aksjer.