Meldepliktig handel - Stein Erik Hagen

Nærstående selskap til Stein Erik Hagen, styreformann i Orkla ASA, har den 13. november 2007 kjøpt 4 275 000 aksjer i Orkla til en snittkurs på 98,51 kroner.

Etter dette kjøpet eier Stein Erik Hagen og nærstående 219 375 000 aksjer i Orkla som tilsvarer 21,2 % av eksternt antall aksjer.
 
Styret i Orkla ASA vil etter søknad behandle ervervet da Stein Erik Hagen og nærstående eier mer enn 20% av aksjene i Orkla ASA i henhold til gjeldende konsesjonslovgivning. Ervervet fordrer også at Canica innhenter konsesjon fra relevante konsesjonsmyndigheter.
 
 
 
Referanse:
Rune Helland, Orkla Investor Relations, Tel.: +47 2254 4411