Meldepliktig handel - Stein Erik Hagen

Nærstående selskap til Stein Erik Hagen, styreformann i Orkla ASA, har den 7. mars 2007 kjøpt 1.110.000 aksjer i Orkla til en snittkurs på 404,91 kroner.

Etter dette kjøpet eier Stein Erik Hagen og nærstående 43.020.000 aksjer i Orkla.
 
Styret i Orkla ASA vil etter søknad behandle ervervet da Stein Erik Hagen og nærstående eier mer enn 20% av aksjene i Orkla ASA i henhold til gjeldende konsesjonslovgivning. Ervervet fordrer også at Canica innhenter konsesjon fra relevante konsesjonsmyndigheter.
 
 
Referanse:
Rune Helland, Orkla Investor Relations, Tel.: +47 2254 4411