Meldepliktig handel - Stein Erik Hagen

Nærstående selskap til Stein Erik Hagen, styreformann i Orkla ASA, har den 19. september 2006 kjøpt 3.641.000 aksjer i Orkla til en snittkurs på 318,00 kroner.

Etter dette kjøpet eier Stein Erik Hagen og nærstående 41.911.000 aksjer i Orkla.
 
Styret i Orkla ASA vil etter søknad behandle ervervet av mer enn 20% av aksjene i Orkla ASA i henhold til gjeldende konsesjonslovgivning. Erveret fordrer også at Canica innhenter konsesjon fra relevante konsesjonsmyndigheter.
 
 
 
Referanse:
Rune Helland, Orkla Investor Relations, Tel.: +47 2254 4411