Meldepliktig handel - Stein Erik Hagen

Nærstående selskap til Stein Erik Hagen, styreformann i Orkla ASA, har den 12. september 2006 kjøpt 520.000 aksjer i Orkla til en snittkurs på 306,41 kroner.

Etter dette kjøpet eier Stein Erik Hagen og nærstående 38.270.000 aksjer i Orkla.
 
 
 
Referanse:
Jon Langås, Orkla Investor Relations, Tel.: +47 2254 4439