Meldepliktig handel - Stein Erik Hagen

Nærstående selskap til Stein Erik Hagen, styreformann i Orkla ASA, har den 8. september 2006 kjøpt 110.000 aksjer i Orkla til en snittkurs på 310,00 kroner.

Etter dette kjøpet eier Stein Erik Hagen og nærstående 37.750.000 aksjer i Orkla.
 
 
 
 
Referanse:
Rune Helland, Orkla Investor Relations, Tel.: +47 2254 4411