Meldepliktig handel - Stein Erik Hagen

Nærstående selskap til Stein Erik Hagen, styreformann i Orkla ASA, har den 7. september 2006 kjøpt 296.450 aksjer i Orkla til en snittkurs på 309,01 kroner.

Etter dette kjøpet eier Stein Erik Hagen og nærstående 37.640.000 aksjer i Orkla.
 
 
 
Referanse:
Rune Helland, Orkla Investor Relations, Tel.: +47 2254 4411