Meldepliktig handel - Stein Erik Hagen

Nærstående selskap til Stein Erik Hagen, styreformann i Orkla ASA, har den 31. august 2006 kjøpt 670.000 aksjer i Orkla til en snittkurs på 309,24 kroner.
 
Etter dette kjøpet eier Stein Erik Hagen og nærstående 37.343.550 aksjer i Orkla.
 
 
1. september 2006
 
Referanse:
Siv M. Skorpen, Orkla Investor Relations, Tel.: +47 2254 4455