Meldepliktig handel - Stein Erik Hagen

Nærstående selskap til Stein Erik Hagen, styreformann i Orkla ASA, har i dag tirsdag 13. juni 2006 kjøpt 975.000 aksjer i Orkla til en snittkurs på 270,33 kroner.
 
Etter dette kjøpet eier Stein Erik Hagen og nærstående 36.673.550 aksjer i Orkla.
 
 
 
 
Ref.:
Nils Selte, Canica AS, Tlf.: + 47 2413 3000
Rune Helland, VP Investor Relations, Tlf.: +47 2254 4411