Meldepliktig handel - Stein Erik Hagen

Nærstående selskap til Orklas styreformann Stein Erik Hagen, Canica AS, har den 10. desember 2008 overført som tingsinnskudd 16.000.000 aksjer i Orkla ASA til Canica Investor AS - et annet nærstående selskap til Stein Erik Hagen. Transaksjonen er gjort til en kurs på NOK 41,25.
 
Denne transaksjonen endrer ikke Stein Erik Hagen og hans nærståendes eierandel i Orkla ASA, som utgjør
239 942 000 aksjer i Orkla ASA, som tilsvarer 23,3 % av utestående antall aksjer.
 
Orkla ASA,
Oslo, 10. desember 2008
Referanse:
Rune Helland, SVP Orkla Investor Relations,
Tel.: +47 2254 4411