Meldepliktig handel - Stein Erik Hagen

Nærstående selskap til Stein Erik Hagen, styreformann i Orkla ASA, har i dag onsdag 24. mai 2006 kjøpt 150.000 aksjer i Orkla til en snittkurs på 289,45 kroner.
Etter dette kjøpet eier Stein Erik Hagen og nærstående 35.398.550 aksjer i Orkla.
 
 
 
 
Ref.:
Nils Selte, Canica AS, Tlf.: + 47 2413 3000
Siv M. Skorpen, Investor Relations, Tlf.: +47 2254 4455