Meldepliktig handel - Stein Erik Hagen

03.11.2005: Nærstående selskap til Stein Erik Hagen, styremedlem i Orkla ASA, har i går kjøpt 726.000 aksjer i Orkla til snittkurs NOK 235. Etter kjøpet eier Stein Erik Hagen og nærstående 31.585.150 aksjer i Orkla, tilsvarende 15,16 % av kapitalen.