Meldepliktig handel - Stein Erik Hagen

Nærstående selskap til Orklas styreformann Stein Erik Hagen, Treschow-Fritzøe AS, har den 14. oktober 2008 kjøpt 100 000 aksjer i Orkla ASA til en snittkurs på 52,00 kroner.
 
Samtidig har nærstående selskap til Stein Erik Hagen, Fresje AS, kjøpt 200.000 aksjer i Orkla ASA av Mille-Marie Treschow, nærstående til Stein Erik Hagen, til en snittkurs på 52,00 kroner.
 
Etter disse transaksjonene eier Stein Erik Hagen og nærstående 239 942 000 aksjer i Orkla ASA, som tilsvarer 23,2 % av utestående antall aksjer.
 
Orkla ASA,
Oslo, 15. oktober 2008
 
Referanse:
Rune Helland, SVP Orkla Investor Relations,
Tel.: +47 2254 4411
 
Lars Røsæg, Orkla Investor Relations,
Tel.: +47 2254 4426