Meldepliktig handel - Stein Erik Hagen

Nærstående til Stein Erik Hagen, styremedlem i Orkla ASA, har den 13. desember 2004 kjøpt 698.400 aksjer i Orkla til kurs NOK 192,5182. Etter kjøpet eier Stein Erik Hagen og nærstående 20.192.421 aksjer i Orkla.

English version may be found at ww.newsweb.no and www.orkla.com