Meldepliktig handel - Stein Erik Hagen

30.11.2004: Nærstående selskaper av Stein Erik Hagen, styremedlem i Orkla ASA, har gjennomført følgende transaksjoner:

Det er i dag kjøpt og solgt 277 000 aksjer til kurs NOK 187,- i Orkla ASA mellom nærstående parter av Stein Erik Hagen.
 
Etter transaksjonen eier Stein Erik Hagen og nærstående fortsatt 19 494 021 aksjer i Orkla ASA.