Meldepliktig handel - Stein Erik Hagen

09.11.2004: Nærstående selskap av Stein Erik Hagen, styremedlem i Orkla ASA, har ved forfall 8. november 2004 innløst en tidligere inngått terminkontrakt på 1.500.000 aksjer i Orkla ASA til kurs NOK 168.

Denne terminkontrakten er tidligere meddelt den 2. juni 2004.
 
Etter transaksjonen eier Stein Erik Hagen og nærstående 19.494.021 aksjer i Orkla.