Meldepliktig handel - Stein Erik Hagen

Nærstående selskaper av Stein Erik Hagen, styremedlem i Orkla ASA, har gjennomført følgende transaksjoner:

Den 2. oktober 2002 ble det utstedt en kjøpsopsjon på 3.600.000 aksjer i Orkla ASA.  Det er i dag inngått en avtale om å innløse opsjonsavtalen, ved utbetaling av opsjonens markedsverdi.  Opsjonen er avregnet med underliggende kurs på NOK 169.
 
Det er i dag solgt 1.500.000 aksjer til kurs NOK 168 i Orkla ASA, og inngått en avtale med rett og plikt til å kjøpe 1.500.000 aksjer i Orkla ASA den 8. november 2004 til kurs NOK 168.
 
Etter transaksjonene eier Stein Erik Hagen og nærstående 17.717.021 aksjer i Orkla og kontrollerer ytterligere 1.500.000 aksjer ved ovennevnte terminkontrakt.