Meldepliktig handel - Stein Erik Hagen

Nærstående selskap til Stein Erik Hagen, styreformann i Orkla ASA, har den 20. mai 2008 kjøpt 300 000 aksjer i Orkla til en snittkurs på 76,90 kroner.
 
Etter dette kjøpet eier Stein Erik Hagen og nærstående 239 842 000 aksjer i Orkla som
tilsvarer 23,1 % av utestående antall aksjer.
 
 
Orkla ASA,
Oslo, 20. mai 2008
 
Referanse:
Lars Røsæg, Orkla Investor Relations,
Tel.: +47 2254 4426