Meldepliktig handel - Stein Erik Hagen

Fresje AS, nærstående selskap til Stein Erik Hagen, styreformann i Orkla ASA, har i en intern transaksjon den 10. desember 2007 kjøpt 100.000 aksjer i Orkla fra Canica AS, et annet nærstående selskap av Stein Erik Hagen.

Aksjene er kjøpt til kurs kroner 102,25 per aksje.
 
Den interne transaksjonen endrer ikke Stein Erik Hagen og nærståendes samlede beholdning av aksjer i Orkla, som utgjør totalt 239 542 000 aksjer. 
 
 
 
Referanse;
Rune Helland, Orkla Investor Relations, Tel.: +47 2254 4411